top of page

De dierenfysiotherapeut...opgeleid tot een echte specialist

Bijgewerkt op: 3 nov. 2020

De dierenfysiotherapeut is niet zomaar een therapeut, hij of zij heeft een lange studie achter de rug, en daarin zoveel kennis vergaard, dat we een dierenfysiotherapeut een ware “specialist in beweging” kunnen noemen! Dierenfysiotherapeut is dan ook een wettelijk beschermde titel. Hier lees je hoe jou fysiotherapeut is opgeleid, hoe je zelf dierenfysiotherapeut kunt worden, wat het vakgebied is van de fysiotherapeut en hoe dit mooie beroep is ontstaan.


Welke opleidingsweg moet je volgen om dierenfysiotherapeut te kunnen worden?


Elke dierenfysiotherapeut is op de eerste plaats opgeleid als fysiotherapeut voor mensen, oftewel humaan fysiotherapeut. Deze opleiding humane fysiotherapie is een 4 jarige HBO opleiding.

Je hebt minimaal een HAVO of MBO-4 vooropleiding nodig, om toegelaten te kunnen worden tot de humane fysiotherapie opleiding. Specifieke vakken zoals biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde zijn vakken waar je later binnen de fysiotherapieopleiding veel aan hebt.


Pas wanneer je de bachelor humane fysiotherapie hebt behaald, kun je, je inschrijven voor de opleiding tot dierenfysiotherapeut. Dit is een 2,5 jarige post-HBO opleiding, die gegeven wordt in Barneveld, provincie Gelderland, en deels op de faculteit dierengeneeskunde in Utrecht. Als dierenfysiotherapeut heb je dus minimaal 6,5 jaar op HBO niveau gestudeerd.

De meeste studenten dierfysio werken tijdens hun opleiding nog steeds binnen de humane fysiotherapie, waardoor ze vaak al 3 jaar ervaring met fysiotherapie bij mensen hebben, alvorens ze afstuderen als dierenfysiotherapeut.


Vaak is het zelfs zo dat, eenmaal de opleiding dierenfysiotherapeut behaald te hebben, de meeste dierenfysiotherapeuten hun werk als humaan fysiotherapeut blijven voortzetten. Het werkt namelijk heel sterk om ook de ruiter of amazone fysiotherapeutisch te kunnen begeleiden binnen de paardensport. Want een scheve ruiter, heeft ook invloed op de rug en bewegingen van je paard. De houding en zit van de ruiter, trainen naar een onafhankelijke zit, balans, stabiliteit en kracht kunnen trainingsonderdelen zijn die middels fysiotherapie aangepakt kunnen worden.


Sommige dierenfysiotherapeuten volgen daarnaast ook nog vaak een 3 jarige Master opleiding tot een ander specialisme binnen de fysiotherapie, zoals kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie( combinatie psychologie en fysieke klachten), oncologisch fysiotherapeut (bij mensen met kanker), geriatrisch fysiotherapeut(ouderenzorg), , kaakfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut. Deze fysiotherapeuten zijn dus op universitair niveau geschoold.


Na- en bijscholing


Dan heb je, je diploma tot humaan én paraveterinair fysiotherapeut op zak, maar dan ben je er nog niet! Elke humaan fysiotherapeut moet ingeschreven staan in het Big-register, net als artsen, verpleegkundigen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen en verloskundigen. Elke 5 jaar moet de humaan fysiotherapeut zich herregistreren in dit BIG-register. Om herregistreerd te kunnen worden moeten wij aan bepaalde eisen voldoen, zoals een minimaal aantal gewerkte uren, om onze ervaring op peil te houden, en moeten we voldoen aan de na- en bijscholingseisen. Werk je als dierenfysiotherapeut in het geheel niet meer met mensen, dan mag je de BIG-registratie laten vervallen.


Naast registratie in het BIG-register staan we als humaan fysiotherapeut ook geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register, en/of in het register van Keurmerk Fysiotherapie. Als dierenfysiotherapeut staan wij ook in het register van de Nederlandse Vereniging voor Dierenfysiotherapeuten (NVFD). Deze registers verplichten ons om een minimaal aantal accreditatiepunten te halen door het volgen van bij- en nascholingen. Voldoe je niet aan de punteneis? Dan wordt je uit het register gezet. Zo wordt gestreefd om alle fysiotherapeuten up-to-date- te houden in nieuwe kennis en ontwikkelingen, en het behouden van het niveau van kwaliteit van de therapie. Uw viervoeter is dus in goede handen!


Vakgebied


Humaan fysiotherapeuten worden opgeleid in de vakken anatomie, neurologie, fysiologie, orthopedie, geriatrie, motorische ontwikkeling van baby`s en kinderen, massage, en fysische therapieën (zoals o.a. elektrotherapie en ultrageluid).

Op de opleiding dierenfysiotherapie leer je hoe je deze vakken kan toe passen in het onderzoeken en behandelen van paarden, honden en katten. Sommige dierenfysiotherapeuten maken later een keus om bijvoorbeeld alleen nog maar honden of alleen nog maar paarden te behandelen. Ondanks dat de opleiding zich niet richt op het behandelen van andere diersoorten, is de dierenfysiotherapeut vaak wel in staat ook deze te behandelen, omdat hij of zij gemakkelijk de vertaalslag kan maken in de anatomische en biomechanische verschillen tussen diersoorten onderling.


Wanneer wordt een (dieren)fysiotherapeut ingeschakeld?


De (dieren)fysiotherapeut behandeld alle afwijkingen die zich bevinden binnen het bewegingsapparaat. Met bewegingsapparaat wordt bedoeld; botten, gewrichten, kraakbeen, gewrichtskapsels, gewrichtsbanden, pezen, aanhechtingen, spieren, zenuwen, lymfebanen, bloedvaten en de wervelkolom. Dus de weefsels in het lichaam die nodig zijn om te kunnen bewegen.


Zowel binnen preventie, dus het voorkomen van problemen, als binnen curatieve zorg (gericht op genezing) als bij palliatieve zorg (gericht op verlichting of verzachting van pijn wanneer herstel/genezing niet meer mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij het oudere dier).

Een voorbeeld van preventie kan zijn een sportpaard, welke eens in het kwartaal behandeld wordt om al zijn spieren en gewrichten vrij te maken van triggerpoints en blokkades, om deze al weg te nemen voordat ze klachten veroorzaken.


Voorbeelden van curatieve zorg, is het helpen van herstel bij o.a. peesletsels, botbreuken, en spierscheuringen.


Geschiedenis, hoe is het beroep fysiotherapie ontstaan?

Het beroep fysiotherapie in zijn huidige vorm is pas ontstaan in de eerste helft van de 19e eeuw. In 1965 is er officieel sprake van het vakgebied fysiotherapie in het kader van de Wet op paramedische beroepen en in 1969 studeerden de eerste humane fysiotherapeuten af op hbo-niveau. Fysiotherapie bij dieren is sedert 1 augustus 1992 erkend door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Natuurbeheer en Visserij.


Fysiotherapie is dus nog een jong beroep, maar het fundament van de huidige fysiotherapie ligt al in de klassieke oudheid. In de geschiedenisboeken is veel informatie te vinden over (wat nu genoemd wordt) fysiotherapeutische handelingen. Zo pasten Hippocrates (ca. 460-370 v. Chr.) en zijn leerlingen al tractie en manipulaties aan de wervelkolom toe, net als later de Romeinse arts Galenus (130-200 na Chr.), de Arabische arts Avicenna (980-1037 n. Chr.) en de chirurgijnen in de middeleeuwen.


De voorlopers van de huidige fysiotherapie waren de heilgymnasten en de masseurs. Aanvankelijk waren heilgymnasten en masseurs afzonderlijke beroepen met een afzonderlijke scholing, maar vaak werden deze beroepen gecombineerd uitgeoefend: de heilgymnast-masseur. Later kwam het vakgebied fysische techniek erbij. Voorbeelden van behandelingen uit de fysische techniek zijn TENS (Transelectric Nerve Stimulation), ultrageluidtherapie (UG), de ultrakortegolftechniek (UKG), ultraviolettherapie, hydrotherapie, thermotherapie (o.a. paraffinepakkingen) en elektrotherapie. Deze behandelingen waren typerend voor de beroepsuitoefening fysiotherapeut vanaf eind jaren zestig tot de jaren tachtig van de vorige eeuw.


Een groepje humane fysiotherapeuten is zich gaan verdiepen in het behandelen van dieren middels fysiotherapeutische technieken. De beroepsvereniging voor dierenfysiotherapeuten bestaat inmiddels 30 jaar, het is dan nog een jong beroep, maar volop in ontwikkeling. Steeds meer diereneigenaren en dierenartsen zien het nut en de meerwaarde van de dierenfysiotherapie in.


Dierenfysiotherapie is een beschermde titel


Iemand mag zich dus niet zomaar voordoen als (dieren)fysiotherapeut. Helaas wordt dit toch soms gedaan. Heeft u twijfels of diegene die zich voordoet als humaan fysiotherapeut wel echt een fysiotherapeut is? Dan kunt u op www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener de achternaam van de persoon invoeren om te controleren of deze persoon ook daadwerkelijk in het BIG register ingeschreven staat. Op www.diergeneeskunderegister.nl/zoeken-in-het-register kunt u opzoeken of de persoon die zich voordoet als dierenfysiotherapeut ook daadwerkelijk deze titel mag voeren.

Op www.nvfd.nl kunt u tevens de achternaam invullen om te zien of de dierenfysiotherapeut in het register van de Nederlandse Vereniging van Dierenfysiotherapeuten staat in geschreven. Inschrijving in dit register is echter niet verplicht.

Heeft u het vermoeden dat iemand de titel dierenfysiotherapeut onterecht gebruikt? Meld dit dan via info@nvfd.nl

20Bit272_Hoe word je fysio
.pdf
Download PDF • 348KB

41 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
  • facebook
  • linkedin
  • Instagram - White Circle
bottom of page